“பிரார்த்தனையின் ஒழுங்குகள்” – மந்தைவெளி கிளை பெண்கள் பயான்

தென்சென்னை மாவட்டம் மந்தைவெளி கிளை சார்பாக கடந்த 18-05-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அலாவுதீன்  அவர்கள் “பிரார்த்தனையின் ஒழுங்குகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……