பிரசாத்  என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் – ராமநாதபுரம் மாவட்டம்

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 24-08-2013  அன்று பிற சமய சகோதரர் பிரசாத்  என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது……..