பிப் 14 விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் – கீவளூர்

கடந்த 10.02.2012 அன்று நாகை தெற்கு மாவட்டம் கீவளூர் கிளையில் பிப் 14 போராட்ட விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.