பிப் 14 போராட்ட விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் – சூளைமேடு

தென் சென்னை மாவட்டம் சூளைமேடு கிளையில் கடந்த 12,13-2-2012 அன்று பிப் 14 போராட்ட விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டது. இதில் நோட்டிசுகள் மூலமும் ஆட்டோக்கள் மூலமம் பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டது.