பிப் 14 போராட்ட விழிப்புணர்வு தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – வேலூர்

வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளையில் கடந்த 10-2-2012 மற்றும் 11-2-2012 அன்று பிப் 14 போராட்ட விழிப்புணர்வு தெருமுனைப் பிரச்சாரம் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்றது. இதில் குல்சார் மற்றும் இலியாஸ் ஆகியோர் உரையாற்றினார்கள்.