பிப் 14 போராட்ட விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் – பரங்கிப்பேட்டை

கடலூர் மாவட்டம் பரங்கிப்பேட்டையின் முக்கிய இடங்களில் பிப்ரவரி 14 வாழ்வுரிமைப் போராட்டத்திற்கான விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் கடந்த 12-2-2012 அன்று நடைபெற்றது. இதல் சஞ்விராயர் சந்திப்பு, பெரிய தெரு முனை, சின்னக்கடை முனை, வாத்தியாப்பள்ளி தெரு முனை, கலிமா நகர் முனை, ஹாக்கா சாஹிப் மற்றும் பரங்கிப்பேட்டையின் முக்கிய இடங்களில் மெளலவி.அப்துல் மஜீத் உமரி அவர்கள் உரைநிகழ்த்தினார்கள்.