பிப் 14 போராட்ட விழிப்புணர்வு தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – கன்னியாகுமரி

கடந்த 9.2.12 அன்று குமரி மாவட்டம் கன்னியாகுமரி கிளையில் பிப் 14 போராட்ட விழிப்புணர்வு தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.