பிப் 14 போராட்ட விழிப்புணர்வு தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

கடந்த 8.2.2012 அன்று குமரி மாவட்டம் தென்கைபட்டணம் கிளையில் பிப் 14 போராட்டம் குறித்து தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.