பிப் 14 போராட்ட விழிப்புணர்வு தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – இணையளம்

கடந்த 8.2.2012 அன்று குமரி மாவட்டம் இணையளம் கிளையில் பிப் 14 போராட்டம் குறித்து தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. மேலும் சுவர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது.