பிப் 14 போராட்ட விழிப்புணர்வு மெகா போன் பிரச்சாரம் – கூடுவாஞ்சேரி

கடந்த 9.2.2012 அன்று காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கூடுவாஞ்சேரி கிளையில் பிப் 14 போராட்ட விழிப்புணர்வு மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.