பிப் 14 போராட்ட விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் – அடியக்கமங்கலம்

திருவாரூர் மாவட்டம் அடியக்கமங்கலம் கிளையில் கடந்த 11-2-2012 அன்று வீடு வீடாக சென்று பிப் 14 போராட்டம் குறித்து விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டது.