பிப் 14 போராட்ட விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் – பேட்டை

நெல்லை மாவட்டம் பேட்டை கிளையில் கடந்த 12-2-2012 அன்று வீடு வீடாக சென்று பிப் 14 போராட்டம் குறித்து விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டது.