பிப் 14 போராட்ட விழிப்புணர்வு தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – தங்கச்சிமடம்

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தங்கச்சிமடம் கிளையில் கடந்த 10-2-2012 அன்று பிப் 14 போராட்ட விழிப்புணர்வு தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.