பிப் 14 போராட்ட விழிப்புணர்வு மெகா போன் பிரச்சாரம்

7 /2 /12 அன்று தூத்துக்குடி, ஆறாம்பண்ணை கிளையில் பிப்ரவரி 14 போராட்டம் குறித்து மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.