பிப் 14 போராட்ட விழிப்புணர் தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – வேலூர்

வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளையில் கடந்த 3-2-2012 , 4-2-2012 அன்று பிப் 14 போராட்டம் குறித்து 3 இடங்களில் தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் அப்துல்லாஹ் மற்றும் குல்சார் ஆகியோர் உரையாற்றினார்கள்.