பிப் 14 போராட்ட பேணர் விளம்பரம் – விழுப்புரம் கிழக்கு

விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் விழுப்புரம கிளையில் கடந்த 11-2-2012 அன்று பிப் 14 போராட்டம் குறித்து பல்வேறு இடங்களில் பேணர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது.