பிப் 14 போராட்ட பேணர் விளம்பரம் – சேத்துப்பட்

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சேத்துபட்டு கிளையில் கடந்த 4-2-2012 அன்று பிப் 14 போராட்டம் குறித்து பேணர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது.