பிப் 14 போராட்ட பேணர் விளம்பரம் : துறைமுகம்

வடசென்னை மாவட்டம், துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 10-2-2012 அன்று பிப் 14 போராட்டம் குறித்து பல்வேறு இடங்களில் பேணர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது.