பிப் 14 போராட்ட பேணர் விளம்பரம் – இருமேனி

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் இருமேனி கிளையில் கடந்த 7-2-2012 அன்று பிப் 14 போராட்டம் குறித்து பேணர் வைக்கப்பட்டது.