பிப் 14 போராட்ட பேணர் விளம்பரம் – தெற்கு வாசல்

மதுரை மாவட்டம் தெற்கு வாசல் கிளையில் கடந்த 11-2-2012 அன்று பிப் 14 போராட்டம் குறித்து பேணர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது.