பிப் 14 போராட்ட சுவர் விளம்பரம் – முகமதியார் பேட்டை

விழுப்புரம் கிழக்கு மாவடடம் முகமதியார் பேட்டை கிளையில் கடந்த 21/1/2012 அன்று பிப் 14 போராட்டம் குறித்து சுவர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது.