பிப் 14 போராட்ட சுவர் விளம்பரம் – முத்தையாபுரம்

கடந்த 8 /2 /12 அன்று தூத்துக்குடி முத்தையாபுரம் கிளையில் பிப்ரவரி 14 போராட்டம் குறித்து சுவர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது.