பிப் 14 போராட்டம் 13 இடங்களில் சுவர் விளம்பரம் – சேப்பாக்கம்

தென் சென்னை மாவட்டம் சேப்பாக்கம் கிளையில் கடந்த 5-1-2012 அன்று பிப் 14 போராட்டம் குறித்து 13 இடங்களில் சுவர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது.

மேலும் கடந்த 7-1-2012 அன்று பேணர் வைக்கப்பட்டது.

மேலும் கடந்த 8-1-2012 அன்று போஸ்டர்கள் மூலம் பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டது.