பிப் 14 போராட்டம் விழிப்புணர்வு தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – ராஜாக்கம்பீரம்

சிவகங்கை மாவட்டம் ராஜாக்கம்பீரம் கிளையில் கடந்த 4-2-2012 அனறு 3 இடங்களில் பிப் 14 போராட்டம் விழிப்புணர்வு தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.