பிப் 14 போராட்டம் ஏன் – பிபி குளம் பெண்கள் பயான்

மதுரை மாவட்டம் பிபி குளம் கிளையில் கடந்த 7-2-2012 அன்று பிப் 14 போராட்டம் ஏன் என்ற தலைப்பில் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.