பிப் 14 போராட்டம் ஏன் – நூர் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

மதுரை மாவட்டம் நூர் கிளை சார்பாக கடந்த 10-2-2012 அன்று பிப் 14 போராட்டம் ஏன் என்ற தலைப்பில் தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.

மேலும் இதே போன்று கடந்த 12.2.2012 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.