பிப் 14 போராட்டம் ஆட்டோ, சுவர் விளம்பரம் – சத்தியமங்களம்

ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்களம் கிளையில் கடந்த 28-1-2012 அன்று பிப் 14 போராட்டம் குறித்து ஆட்டோ பேணர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது.

மேலும் கடந்த 27-1-2012 அன்று சுவர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது.