“பிப்ரவரி 14 கழிசடைகள் தினத்தை கண்டித்து” போஸ்டர் தஃவா – எண்ணூர் கிளை