“”பிப்ரவரி 14 கற்பு கொல்லயர் தினம்”” போஸ்டர் தஃவா – பட்டாபிராம் கிளை