பிபி குளம் தஃவா நிகழ்ச்சி

மதுரை மாவட்டம் பிபி குளம் கிளை சார்பாக கடந்த 18-12-2011 அன்று வீட வீடாக சென்று தஃவா செய்யப்பட்டது.