பிபி குளம் கிளை தஃவா

மதுரை மாவட்டம் பிபி குளம் கிளை சார்பாக கடந்த 21–09-2014 அன்று தஃவா செய்யப்பட்டது……………………..