பிபி குளம் கிளை தஃவா

மதுரை மாவட்டம் பிபி குளம் கிளை சார்பாக கடந்த 19-09-2014 அன்று கூட்டுக் குர்பானி குறித்து பேனர் வைக்கப்பட்டது…………………………….