பிபி குலம் கிளை பெண்கள் பயான்

மதுரை மாவட்டம் பிபி குலம் கிளை சார்பாக கடந்த 29-09-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சதாம் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்…………..