பிபி குலம் கிளை தஃவா

மதுரை மாவட்டம் பிபி குலம் கிளை சார்பாக கடந்த 19-05-2013 அன்று தஃவா செய்யப்பட்டது….