பிபி குலம் கிளை கூட்டு குர்பானி 2013

மதுரை மாவட்டம் பிபி குலம் கிளை சார்பாக கடந்த 17-10-2013 அன்று  கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………….