பித் அத் – சாரமேடு கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளையில் கடந்த 19-05-2014 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.யஹ்யா அவர்கள் “பித் அத்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………….