”பித் அத்” – குறிச்சி பிரிவு கிளை தெருமுனை பிரச்சாரம்

கோவை மாவட்டம் குறிச்சி பிரிவு கிளை சார்பாக 08-05-2013 அன்று தெருமுனை பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.இதில் சகோ.பக்கிர் அவர்கள் ”பித் அத்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……