“பாவமன்னிப்பு” – நல்லம்பல் கிளை பாயன்

காரைக்கால் மாவட்டம் நல்லம்பல் கிளை சார்பாக கடந்த 18-05-2013 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.இப்ராஹிம் உமரி  அவர்கள் “பாவமன்னிப்பு” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…..