பாவத்தை அழிக்கும் நல்லறங்கள் – அந்தலூஸ் கிளை வாராந்திர பயான்

குவைத் மண்டலம் அந்தலூஸ் கிளை சார்பாக கடந்த 18-10-2013 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அந்தலூஸ் ஷேக் அவர்கள் “பாவத்தை அழிக்கும் நல்லறங்கள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……..