பாளை கிளை தஃவா

நெல்லை மாவட்டம் பாளை கிளை சார்பாக கடந்த 18-12 -2013 அன்று  தஃவா செய்யப்பட்டது…………..