பாளை கிளை தஃவா

நெல்லை மாவட்டம் பாளை கிளை சார்பாக கடந்த 01-10-2013 அன்று தஃவா செய்யப்பட்டது……………