பாலமாணிக்கம்  என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் – கோவை

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 18-05-2013 அன்று பிற சமய சகோதரர் பாலமாணிக்கம்  அவர்களுக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது….