பாலக்கரை கிளை பெண்கள் பயான்

திருச்சி மாவட்டம் பாலக்கரை கிளை சார்பாக கடந்த 31-08-2013  அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது………..