பாரதிராஜா என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் – திருச்சி

திருச்சி மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 29.10.2012 அன்று பாரதிராஜா என்ற சகோதரருக்கு திருக்குரான் மற்றும் இஸ்லாமிய நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது.