பாபர் மஸ்ஜித் ஆணவங்கள் கானாமல் போனதை கண்டித்து தஞ்சையில் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்!

பாபர் மஸ்ஜித் ஆணவங்கள் கானாமல் போனதை கண்டித்து தஞ்சையில் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்!பாபர் மஸ்ஜித் ஆணவங்கள் கானாமல் போனதை கண்டித்து தஞ்சையில் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்!பாபர் மஸ்ஜித் ஆணவங்கள் கானாமல் போனதை கண்டித்து தஞ்சையில் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்!பாபர் மஸ்ஜித் ஆவணங்கள் கானாமல் போனதற்கு காரணமானவர்களுக்கும் அதை திருடியவர்களுக்கும் தண்டனை வழங்கக் கோரி மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் தஞ்சை இரயில் அடியில் நடைபெற்றது. மாநிலச் செயலாளர் அப்துர் ரஜ்ஜாக் அவர்கள் இப்போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு கண்டன உரையாற்றினார்கள்.
ஆண்கள் பெண்கள் உட்பட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.