பாங்கின் சிறப்புகள் – சோனாப்பூர் கிளை பயான்

துபை TNTJ சோனாப்பூர் கிளை நஜ்மா கேம்ப்பில் கடந்த 11.05.2013 சனிக்கிழமை இஷா தொழுகைக்குப் பின்பு மார்க்க சொற்பொழிவு நடைபெற்றது. இதில் சகோதரர்.அப்துல் ஹமீது  அவர்கள் ”பாங்கின் சிறப்புகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். இதில் கிளை சகோதரர்கள் கலந்து கொண்டார்கள்.அல்ஹம்துலில்லாஹ்