பாக்கும்கோட்டூர் – தாவா

நாகப்பட்டினம் தெற்கு மாவட்டம், பாக்கும் கோட்டூர் கிளையில் மாற்று மத சகோதருக்கு “முஸ்லிம் தீவரவாதிகள்…?” என்ற புத்தகம் கொடுக்கப்பட்டது.