பஹ்ரைன் – வாராந்திர பயான்

பஹ்ரைன் மண்டலம் வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சியில் “பொறுமை ” என்ற தலைப்பில் சகோ – அப்துல் ஹமீது அவர்கள் உரை நிகழ்த்தினார்கள். 
இடம் : பஹ்ரைன் மண்டலம்
நாள் :  16.10.2015  – வெள்ளிக்கிழமை