பஹ்ரைன் மண்டலம் தஃவா

பஹ்ரைன் மண்டலம்  சார்பாக கடந்த 16-10-2013 அன்று நடைபெறவுள்ள ஹஜ் பெருநாள் சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்கான போஸ்ட்டர்கள் ஓட்டப்பட்டது………………..