பழனி என்பவர்க்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம்   – மீனாம்பாள்புரம் கிளை

மதுரை மாவட்டம் மீனாம்பாள்புரம் கிளை சார்பாக கடந்த 10-10-2013  அன்று பிறசமய சகோதரர் பழனி என்பவர்க்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம்  வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது…………